AsiaTec

     English  Azerbaijan  Armenia  Persian

Production of bio-coal from agricultural waste

1234
تولید زغال فشرده زیستی از پسماندهای گیاهی و دامی
  • کاربرد سامانه ابداعی ،در پدافند غیر عامل و مدیریت بحران انرژی و مدیریت انرژی شهری
چکیده

منابع سوختهای فسیلی یکی از منابع محدود و غیرقابل تجدید در حوزه انرژی محسوب می شود . از طرفی منابع انرژی فسیلی ، هنگام وقوع بحران هایی مانند جنگ ، بلایای طبیعی و ... که خطوط توزیع انرژی را مختل کند ، دارای ضریب اطمینان و ثبات بسیار پایینی می باشد. از طرفی در بسیاری از صنایع مادر کشور ، تنها می توان از این منابع انرژی جهت تأمین توان و فرآیندهای آن استفاده نمود ؛ مانند صنعت حمل و نقل ، نیروگاههای حرارتی ، صنایع فولاد ، ماشین سازی . همچنین سوخت های فسیلی ، اصلی ترین منبع انرژی گرمایشی خانگی و صنعتی می باشد که این منابع در شرایط بحرانی و اختلال در خطوط توزیع ، بسیار آسیب پذیر می باشند . با توجه به مشکلات بین المللی کشور ، حتی استخراج و فرآوری این منابع انرژی ، با مشکل مواجه گردیده است . با گسترش سامانه ابداعی تولید سوخت جامد از پسماندهای گیاهی و دامی ، می توان از این سوختها جهت تأمین نیازهای حرارتی در مقیاس صنعتی و خانگی ، استفاده نمود . این منبع انرژی ابداعی با تأکید بر بومی بودن ، طراحی شده است ، به طوریکه مواد اولیه ، دانش ساخت دستگاه ، دانش تعمیر و نگهداری ، تجهیزات مورد نیاز، تجهیزات ذخیره سازی و تجهیزات مصرف کننده درتمام نقاط ایران در دسترس و قابل ساخت می باشد . به دلیل نزدیکی مکانی و زمانی سامانه تولید کننده به مراکز مصرفی این منابع ، نیازی به طراحی و صرف منابع جهت احداث خطوط توزیع انرژی نمی باشد . میزان انرژی گرمایشی زغال تولیدی ، 57 % بیشتر از سایر سوختهای جامد مشابه بوده و گاز خروجی ازآن هنگام اشتعال ، حاوی هیدروژن ، که یک منبع عظیم تولید انرژی گرمایشی می باشد ، بخار آب و دی اکسید کربن ، به جای گاز خطرناک مونواکسید کربن می باشد . همچنین میزان خاکستر به جا مانده از این سوخت 75 % کمتر از زغال چوب میباشد. فواید زیست محیطی بسیاری را می توان با کاربرد و گسترش این منابع ، عاید کشور نمود و بخش عظیمی از مصرف و اتلاف سوختهای فسیلی در مصارف گرمایشی ، از بین رفته و می توان ازسوختهای فسیلی جهت مصارف تخصصی خود استفاده نمود. سامانه ابداعی تولید سوخت جامد ، پشت تراکتوری و قابل حمل بوده و نیازی به احداث یک کارخانه و مشکلات ناشی از آن نم باشد .

ویژگی ها و مزایای سامانه ابداعی در حوزه های مختلف :

1. حوزه مدیریت پسماند:
پسماندهای گیاهی و دامی ) آلی ( به دلیل ماهیت پویای خود ، در صورت عدم مدیریت صحیح ، بستر مناسبی برای شیوع آفات و بیماریهای گیاهی و دامی می باشند و باید در کمترین زمان فرآوری گردد. دفن این پسماندها باعث شیوع آفات و بیماریهای مستعد در خاک می شود و با وجود کودهای گیاهی استاندارد و دارای بنیان علمی ، استفاده از این پسماندها به عنوان کود باعث عدم اطلاع متخصص کشاورزی از میزان مواد مغذی کود ، و احتمال شیوع آفت می شود .
این سامانه با تبدیل این پسماندها به یک ماده دارای کاربرد مهم ، این مشکل را حل می کند.
با استفاده از این سامانه می توان بخش عظیمی از پسماندها را مدیریت نمود و محصول تولیدی دارای کاربردی بسیار مهم می باشد.
به دلیل ماهیت قابل حمل سامانه تولید این منابع انرژی ، نیازی به احداث یک کارخانه جهت این امر نیست ومدیریت پسماند بسیار راحت و کم هزینه تر خواهد بود
2. حوزه محیط زیست:
یکی ازبزرگترین پسماندهای کشور ، تبدیل به یک محصول دارای کاربرد گردیده که منجر به کاهش آلودگی محیط زیست می شود .
به دلیل کاهش نیاز به سوختهای فسیلی ، در میزان آلایندگی های زیست محیطی ناشی از آن نیز کاهش صورت خواهد گرفت.
گاز خروجی از این سامانه و محصول ، حاوی هیدروژن ، دی اکسید کربن و بخار آب است که علاوه بر کاربرد هیدروژن در تولید بیوگاز ، دو عنصر دیگر دارای آلایندگی کمتری نسبت به سایر سوختهای جامد مانند زغال چوب و زغال سنگ است.
در شرایط آزمایشگاهی ، میزان نشرگازهای دودکشی ) آلاینده و سمی ( در محصول تولیدی 055 مترمکعب ، و در سایر نمونه های جامد 555 مترمکعب به ازای هر کیلوگرم سوخت می باشد.
در مقایسه با انرژی هسته ای ، مواد اولیه مورد نیاز سامانه ابداعی ماهیت طبیعی داشته و آلایندگی زیست محیطی را منجر نمی گردد.همچنین ضایعات آن بسیار کم خطر تر از ضایعات انرژی هسته ای می باشد .
به دلیل نزدیکی محل تولید به محل مصرف ، در جریان انتقال به محل مصرف ، آلایندگی زیستمحیطی و اتلاف انرژی نخواهیم داشت.

3. حوزه مدیریت بحران انرژی:
سوختهای فسیلی در شرایط بحران انرژی بسیار آسیب پذیر می باشد . که شامل خطوط انتقال ، سامانه های پالایشی یا شبکه توزیع به مصرف کننده را شامل می شود . سوخت ابداعی نیاز به احداث خطوط انتقال ، سامانه پالایشی یا شبکه توزیع نداشته و میزان آسیب پذیری آن بسیار کمتر است .
از این منبع انرژی ابداعی می توان به عنوان یک منبع سوخت جایگزین و مکمل در مناطقی که خطوط انتقال انرژی دچار بحران شده استفاده نمود به دلیل ماهیت قابل حمل و بومی سامانه ، بحران انرژی در یک منطقه ، به مناطق دیگر سرایت نمیکند.
تأمین مواد اولیه مورد نیاز این سامانه بومی بوده و احتمال ایجاد بحران در تأمین آن وجود ندارد . علاوه بر این دانش خاصی جهت فرآوری مواد اولیه که نیازمند وابستگی دانش و تکنولوژی به محلی دیگر باشد ، همانند آنچه در سوختهای فسیلی و انرژی هسته ای می باشد ، نیاز ندارد
دانش تولید زغال نیز بومی و قابل بومی سازی بوده و منجر به بحران نمی گردد.به دلیل مجانی بودن مواد اولیه جهت تولید انرژی ، می توان با صرفه جویی منابع مالی ، بحران های انرژی را به راحتی مدیریت نمود.

4. حوزه پدافند غیرعامل:
ماهیت قابل حمل بودن سامانه تولید سوخت ابداعی ، نیاز به احداث سامانه پدافند نداشته و باعث کاهش نیازحرارتی به منابع سوخت فسیلی میگردد و این منابع به دلیل ماهیت بومی خود ، نیازی به طراحی سامانه پدافند ندارد.
این سامانه را می توان به مناطق مورد نیاز انرژی منتقل نمود و که منجر به کاهش نیاز به پدافند غیرعامل برای خطوط انتقال می گردد. علاوه براین مناطق مورد هدف ، با کاهش منبع انرژی گرمایشی روبرو نخواهند شد.
در طراحی سامانه ابداعی ، اصل بومی بودن همه جانبه مدنظر بوده که مزایای عظیم بومی بودن یک سامانه را در پدافند غیرعامل عاید آن می نماید.
می توان در مصارف گرمایشی خطوط نبرد ، از این سامانه استفاده نمود و پست ها و خطوط نبرد در تأمین انرژی گرمایشی مستقل خواهند بود.

s35c-185122801420
 
vafat_hazrate_fateme

Details Visitor

Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Bot Unknown Bot
IP Address: 34.237.76.91

Details Stats


Todey0
Yesterday1
Current Month21
Previous Month163
Current Year701
Previous Years1111
Total Visit31175
Robots Today190

In Social Networks to Join us

 Twitter     

cloob  telegram  instagram  google  whatsapp

Audience Site

We have 9 guests online

Quick Contact

Please complete the the information accurately
*
*
*
*
Valid XHTML 1.0 Transitional W3C CSS Validation